Vrienden van Dorcas Woudenberg

Stichting Vrienden van Dorcas Woudenberg zamelt geld en goederen in voor de allerarmsten. In de afgelopen jaren zijn er tal van projecten uitgevoerd,waardoor kleine dorpen en afgelegen regio’s de beschikking kregen over bijvoorbeeld een schoolgebouw of een waterleidingnet met drinkbaar leidingwater. Ook is gewerkt aan landbouwverbetering en is een timmerwerkplaats op een technische school ingericht. Wij zullen ook het komende jaar weer een project voor drinkbaar leidingwater in Oost Albanië op ons nemen.

 • Connector.

  De Stichting

  De Stichting wordt gevormd door een kleine 140 vrijwilligers, die aan de Maarsbergseweg 25A in Woudenberg, goede tweedehands kleding en andere bruikbare artikelen inzamelt, sorteert en repareert. Ook rollators zijn bij ons welkom. Dorcas Andijk brengt het op de bestemming. Verder verkopen wij in onze winkel producten die minder praktisch zijn voor transport.

 • Connector.

  Haan van het jaar

  Met deze verkoop en met jaarlijkse acties, zoals onder andere een fruitplukactie, meerdere boekenmarkten en een kerstmarkt wordt gemiddeld 20.000 euro per jaar ingezameld voor de projecten die de Stichting Vrienden van Dorcas Woudenberg op verzoek van de landelijke organisatie in Andijk op zich neemt en voor onze transportkosten. Voor deze langdurige vrijwillige inzet op het gebied van medemenselijkheid riep de Stichting Haantjesdag onze Stichting al in 2006 uit tot “Haan van het jaar”.

 • Connector.

  Vrijwilligers

  Veel vrijwilligers voeren het sorteerwerk uit. Het technische werk, zoals het bruikbaar maken van naaimachines, fietsen en elektrische apparatuur wordt overwegend gedaan door senioren. Het aanbod van te sorteren materiaal is ook in deze tijd van economische crises zo groot, dat nog altijd hulp hierbij welkom is. Ook zijn er mogelijkheden voor enthousiaste scholieren om bij de Stichting Vrienden van Dorcas Woudenberg een maatschappelijke stage te vervullen. Zo vraagt met name de Dorcas landelijke voedselactie op logistiek gebied het uiterste kunnen van de Stichting Vrienden van Dorcas Woudenberg. Hier worden niet alleen voor Woudenberg, maar een aanzienlijk deel van de landelijk ingezamelde materialen samengesteld tot tienduizenden evenwichtige voedselpakketten, die daarna gereed zijn voor transport.

Onze sponsors